Output és print management

Output és print management 2018-01-23T07:37:48+00:00

Output és print management - bit-bulls.com

A job
fogalma:

Az egy menetben kinyomtatandó küldeménycsomagot nevezzük így. A job-ot egy egyedi (hatjegyű) szám azonosítja, amely a munkafolyamatok során végig követhetővé teszi a csomagot.

A kontrol file fogalma:

Minden job-hoz tartozik egy ún. kontrol file, amely tartalmazza a feldolgozáshoz, nyomtatáshoz, borítékoláshoz és egyéb speciális kezeléshez szükséges információkat.

A munkalap fogalma:

A rendszer minden job-hoz ún. munkalapot nyomtat ki először. A munkalap legfőbb célja, hogy a munkát végigkövesse a folyamaton, kísérőlapként funkcionáljon.

Folyamat: 

 • A megrendelő különféle kommunikációs csatornákon keresztül és protokollok segítségével (ADSL, bérelt vonal, VPN, ftp, sftp) juttatja el a feldolgozandó nyomtatási munkákat és a kontrol file-okat a nyomtatást végző Szolgáltató telephelyén lévő fogadó szerverre
 • A megrendelő által küldött állományok (job-ok) fogadása és ellenőrzése: a beérkezett file ellenőrzése (méret, konzisztencia) alapján történik. Az állomány állapotáról nyugta készül, amely a megrendelő felé továbbításra, illetve a napló file-ban rögzítésre kerül.
 • Az állományok típusától függő előfeldolgozás.
 • Nyers input adatok esetén az állományok dokumentum kompozíciója történik a produkciós engine-ben. Ekkor generálódnak le a nyomtatásra alkalmas file-ok, archív állományok és minden más elektronikus kimeneti file, a megrendelő specifikációja alapján.
 • Amennyiben a megrendelő már print-ready (nyomtatásra alkalmas) állományokat tud küldeni, akkor azok esetleges előfeldolgozására is szüksége lehet (üres hátlap eltávolítás, papírtípus ellenőrzés, javítás, stb.).
 • Ebben a szakaszban állnak elő a kísérő dokumentumok, tértivevények.
 • Ezután az állományok nyomtatása, archívumba juttatása, email-ben való elküldése, stb. következhet.
 • Nyomtatási munkát követő feladat a borítékolás és ellenőrzés.
 • Következő lépés a postázás/tömeges postázás.
 • Elektronikus postakönyv elkészítése, elküldése.
 • Minden lépés sikerességéről, és minden hibáról naplóbejegyzés készül.
 • A folyamat fő lépéseiről a nyomkövetést szolgáló on-line státusz nyugta generálódik, ezt a megrendelő megkapja és értelmezi. Ez alapján minden pillanatban kontrollálni tudja a szolgáltatás minőségét. Néhány lehetőség a munkafázisokhoz kötött nyugták közül:
  • Job fogadás rendben
  • Előfeldolgozás rendben
  • Nyomtatási file előállítása rendben
  • Archív állomány előállítása rendben
  • Nyomtatás kész
  • Borítékolás kész
  • Postázás, tömeges postázás kész
 • A folyamat lezárását is egy nyugta file generálása jelzi.
JOB - bit-bulls.com

Az OM megoldás kezelőfelülete:

Az OM a megrendelőtől, ill. a Dokumentum Kompozíciós rendszerből érkező print-ready fájlok expediálási munkáinak indítására, felügyeletére és nyugtázására, automatikus postai feladójegyzék készítésére, valamint egyéb adminisztratív tevékenységek végzésére szolgál.

Innen történik a nyomtatandó állományoknak a printerekre való átküldése. A printerekre küldött anyagok, a nagy teljesítményű nyomtatók kontroller szerverén jelennek meg, illetve itt állnak sorba a nyomtatásra várva.

A szoftvert kizárólag a helyszínhez tartozó személyzet kezelheti. A felhasználók csak jelszó segítségével indíthatják el a programot. A különböző felhasználók egyedi azonosítóval kerülnek felvételre, a folyamatok kezelése ennek megfelelően a Munkanaplóban kerül eltárolásra.

A következő feladatok hajthatók végre az Operátorok által a software kezelői felületével:

 • Nyomtatási műveletek
 • Nyugtázások áttekintése
 • Borítékolás nyugtázása
 • Postázással kapcsolatos feladatok kezelése
 • Műszakváltás
 • Listanyomtatások
 • Kilépés
 • Munkanapló generálása

A kontrol file, ill. a munkalap az alábbi, a feldolgozáshoz szükséges információkat tartalmazhatja:

 • A munka azonosítása
 • Job egyedi azonosítója
 • Beérkezés és nyomtatás dátuma: az adott munka rendszerünkbe történő beérkezési és nyomtatási dátuma, ideje.
 • Nyomtató és nyomtatóra küldő operátor megnevezése: az operátor bejelentkezési neve és az aktuális nyomtató azonosítójának feltüntetése.
 • Job típusa: a dokumentum típusa és a hozzá tartozó papírtípusok.
 • A felhasznált papírtípusok mennyiségei.
 • Küldemények száma: a job-hoz tartozó küldemények mennyiségi megjelenítése, és csomagolás típusa.
 • Mellékletek száma: az aktuális job-hoz tartozó mellékletek számát jelöli.
 • Mellékletadagolók feltöltése: a borítékoló gépek mellékletadagolóinak sorszáma a hozzá tartozó melléklet megnevezésével.
 • Postázás típusa: munkánként változó, pl. normál feladás, tértivevényes, vagy nem postázandó.
 • Megjegyzés: a feldolgozási folyamatok kisegítő információit tartalmazza, valamint a job borítékolására felhasználandó boríték típusát jelöli.

A legfontosabb referenciáink:

Az előzőekben általánosságban bemutatott rendszer üzemel a T-Home és T-Mobile cégek nyomtatási feladataira létrehozott telephelyen, melynek fejlesztéséről és támogatásáról cégünk gondoskodik. Ez az Output és Print management rendszer havonta több millió oldalnyi nyomtatásra kész állományt, archiválandó PDF-t és WEB-es megjelenítésre használatos file-t állít elő és kezel napi 24 órás rendelkezésre állással és használattal – immár több mint 13 éve.

Back to the main page